Jaar. Klik op het eerste vak dat je wilt registreren. Dan moet de code van het vak op een ‘R’ eindigen. De voorwaarde om een eindwerk of een stageverslag is weggevallen. Toch niet gevonden wat je zocht? 0% (1) Pagina's: 4 Jaar: 2014/2015. Documenten (48)Groep; Studenten . ; Het administratieve systeem heeft soms een nachtje nodig om je inschrijving te verwerken en je e-mailadres klaar te zetten. Vaak is er een heel logische reden waarom het systeem je niet toelaat om een bepaald vak te kiezen. Geef je vakken op die je wenst te volgen aan de VUB. Op basis van de ‘oude’ regeling had je geen recht op kinderbijslag als student. Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Bandurra. Dit stappenplan is enkel voor studenten die zelf hun vakken moeten registreren. Documenten (9)Groep; Studenten . Al de antwoorden op je praktische vragen omtrent studeren aan de VUB, vind je op één adres: ons studentenportaal! Datum Rating. Bij het inschrijven aan de VUB onderteken je (digitaal) een inschrijvingscontract. 22 pagina's. Jaar. Je komt nu op de tab ‘Mijn studieactiviteiten bekijken’. Let op: als vakken twee keer in de overzichtslijst voorkomen, dan hebben die een verschillende code. Boek gerelateerde documenten. Bruno Maes; Patricia Vanlersberghe; Nic Clijmans; Stijn Van Schel. Samenvattingen. Documenten (41)Groep; Studenten . Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Maar om al een idee te geven: Het vaste bedrag is een kost die je éénmaal per academiejaar betaalt. Hoe pak je dat nu aan bij het registreren van je vakken in de Selfservice Studenten? Pleinlaan 2 1050 Brussel Tel. Datum Rating. Was je in het afgelopen academiejaar ingeschreven met een creditcontract of examencontract, of was je gaststudent aan de VUB? Val Morrison; Paul Bennett; Gjalt Herman Peerke Helm; Josephine E. Bruijn. Historici en hun Métier: een inleiding tot de historische kritiek. Alle artikels over het onderwerp "VUB" op Knack.be. Daarnaast moet je je bij VU-vakken altijd apart aanmelden voor een hertentamen, als je dat nodig hebt.. Meer informatie over de procedure voor vakaanmelding aan de VU vind je op VUnet, waar je op in kunt loggen met je VUnetID. Documenten (56)Groep; Studenten . Ja => Deze inschrijvingen moeten eerst helemaal worden 'afgesloten' in de VUB administratie. Je ziet de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Daarnaast is een studieprogramma opgebouwd volgens een bepaalde logica, de 'volgtijdelijkheid'. De helpdesk is bedoeld voor studenten die echt vastlopen bij de vakkenregistratie. Neem gerust even contact op via info@vub.ac.be of 02/629 2010. Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te halen Geen Pagina's: 19 Jaar: 2014/2015. Samenvatting … De aanmeldperiodes vind je in oderstaande link. Pas dan wordt de tab 'studieactiviteit toevoegen' zichtbaar. Overzicht van de belangrijkste tips. Als je dit selecteert, zie je een overzicht van de verplichte studieactiviteiten: Je zal de verschillende onderdelen van je opleiding zien staan. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak ICT Helpdesk VUB Cursussen Mijn Cursussen Curriculum informatie EHBO-kit Snel publiceren Portfolio Mijn Portfolio Zoek Portfolio VUB VUB Website Webmail Office 365 Bibliotheek Studentenportaal Reglementen Kalender Studenten die Discrete Wiskunde volgen verkopen hun samenvattingen en notities. ... Op deze pagina van ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je vakken kan registreren. Dit wordt gedaan in de loop van week twee van het nieuwe academiejaar. Onze excuses voor het ongemak. Nieuwe VUB-studenten Beursstudenten Werkstudenten Gecombineerde inschrijvingen Creditcontract Examencontract Doctorandi Gaststudenten Erasmus incoming Ambtenaren Student-vluchtelingen. Login into PAM: NetID (Ex. Dit geeft later in het proces een foutmelding. Vakken met een code DROI-Y-… zijn vakken die aan de VUB worden gedoceerd. Boek gerelateerde documenten. Bezig met VUB-PSYCH-003 Gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel? Vanaf 1 januari 2019 heb je, op basis van de nieuwe Vlaamse regelgeving, WEL recht op Groeipakket als student, tot het einde van het academiejaar. HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? Gelieve het later opnieuw te proberen. Dit doe je door in het menu aan de linkerkant bij ‘Studieactiviteiten stoppen’. Je ziet nu de details van het studiedeel (= vak) dat je geselecteerd hebt. Je krijgt toegang tot deze dienst via je NetID (NetID=VUB netwerkidentiteit dat de student toegang geeft tot zijn vub webmail, Pointcarré, ). Geen Pagina's: 32 Jaar: 2019/2020. Onze excuses voor het ongemak. Hoofdstuk 15. Aanmelden Registreren; Materiaalkunde (VUB-ING-011) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Materiaalkunde; Voeg toe aan Mijn Vakken. Je lesrooster en boeken bijvoorbeeld. Allemaal vakken die volgens de VUB belangrijk zijn in het toepassingsgebied van data science. ; Hou de datum opening vakkenregistratie in de gaten. 6 In de SelfService Studenten daarentegen kan je nadat je bent ingeschreven aan de VUB wel vakken registreren. 5 pagina's. De faculteit Diergeneeskunde van de UGent staat opnieuw op de eerste plaats in de prestigieuze ‘Shanghai Ranking of Academic Subjects'. Vind je je lokaal niet of weet je niet waar je met een probleem heen moet? Ja? Zit je sloot met je inschrijving? Aarzel dan niet om je vraag te stellen aan het Infopunt of hen te mailen via info@vub.be. Aanmelden Registreren; Gerechtelijk recht (VUB-LAW-007) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Gerechtelijk recht; Voeg toe aan Mijn Vakken. Daarnaast kunnen de studenten ook kiezen uit een brede waaier keuzevakken in domeinen als digital health en onderwijs om zich zo verder te specialiseren. 745. Eén code eindigt op 'r' en de andere code eindigt op 'w': Kies het vak met de code die voor jou geldt: als reguliere (dag)student kan je niet de variant van het vak kiezen die is bedoeld voor werkstudenten. 1) De studentenadministratie van UGent geeft de lijst met studenten door aan VUB Onderwijs- en Studentenadministratie. +32 (0)2 614 83 83 student.vub.be/ES De elf vakken in je eerste jaar Bachelor in de Communicatiewetenschappen Communicatiewetenschappen I Communicatiewetenschappen, wat is dat nu eigenlijk? Je lesrooster en boeken bijvoorbeeld. Oude examens. Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen meer dan 27 studiepunten opneemt? Een student moet vakken (laten) registreren om deel te kunnen nemen aan de examens. Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen ten minste 27 studiepunten opneemt? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Login into PAM: NetID (Ex. Enkel als je een toestemmmingsnummer hebt gekregen, moet je dit invullen. 19 pagina's. Voorbeeld: Je volgt een Bachelor Taal-en Letterkunde. Vervolgens kom je op het scherm ‘Voorkeuren studieactiviteit bekijken.’ Klik op ‘Accepteren’ in de rechterbovenhoek. Klik in het menu links op ‘Inschrijven via Mijn vereisten’. De meeste studenten moeten dit zelf doen, maar er zijn uitzonderingen. Samenvattingen. Documenten (62)Groep; Studenten . ! De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk zijn. Klik in het menu aan de linkerkant op de tab ‘Mijn studieactiviteiten bekijken’. Jaar. Al de antwoorden op je praktische vragen omtrent studeren aan de VUB, vind je op één adres: ons studentenportaal! Curriculumvergelijking: vakken en proeven 21/09/18 om 11:41 Bijgewerkt om 11:47 Hoewel de benamingen van de desbetreffende vakken soms sterk uiteenlopen, zien we dat voor bijna alle vakken equivalenten bestaan aan de verschillende universiteiten. 2 pagina's . Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen voor vakken aanvragen. Als je studierendement niet aan de verwachtingen voldoet, dan legt de examencommissie aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op of weigert ze jouw herinschrijving in dezelfde opleiding. 2019/2020 Geen. Communicatiewetenschappen I laat je kennismaken met het brede veld van jouw studie: een tour d’horizon. Jaar. ... Neem gerust even contact op via info@vub.ac.be of 02/629 2010. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Dit is belangrijk om examenpunten etc te kunnen invoeren voor de gevolgde vakken aan UGent. Woon je in Vlaanderen, dan geldt vanaf 1 januari 2019 het volgende: Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket. dpeeters) Password (Lost password?) Vind je je lokaal niet of weet je niet waar je met een probleem heen moet? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak College-aantekeningen. Aarzel dan niet om je vraag te stellen aan het Infopunt of hen te mailen via info@vub.be. Boek gerelateerde documenten. College-aantekeningen. De gedetailleerde info kan je vinden op ons studentenportaal. Dan zie jij op deze pagina jouw beide programma's staan. Geen Pagina's: 5 Jaar: 2019/2020. Neem contact op met je uitbetalingsinstelling om dit te melden en op basis van de nieuwe regelgeving Groeipakket aan te vragen voor dit academiejaar. Examenvragen Leerstoornissen. De inschrijving verloopt via de UGent Directie Onderwijsaangelegenheden (Mevr. Lukt je het maar niet om 5 zinnen aan één stuk niet vals te zingen? Zit je tijdens academiejaar 2018-2019 in een diplomajaar met minder dan 27 studiepunten, zonder dat je een eindwerk of stageverslag moet indienen? Aanmelden Registreren; Interpretatie van computerprogramma's 1 (VUB-COMP-004) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Interpretatie van computerprogramma's 1; Voeg toe aan Mijn Vakken. Aanmelden Registreren; Inspanningsfysiologie (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Inspanningsfysiologie; Voeg toe aan Mijn Vakken. Curriculumvergelijking: vakken en proeven 21/09/18 om 11:41 Bijgewerkt om 11:47 Hoewel de benamingen van de desbetreffende vakken soms sterk uiteenlopen, zien we dat voor bijna alle vakken equivalenten bestaan aan de verschillende universiteiten. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater te kunnen gebruik maken, is een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB niet nodig. Van deze vakken mogen de inkomende erasmus belgica studenten max. Welke impact heeft het registreren van vakken op jouw leerkrediet, studierendement, kinderbijslag en studietoelage van de Vlaamse overheid? Datum Rating. Kies daarna voor de derde tab: ‘Inschrijven via Mijn vereisten’. Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Linde Eeckhout). 'We kunnen met die maatregel misschien wat … Vakken die een blauw sterretje naast zich hebben staan, zijn vakken waarvoor je je nog niet hebt ingeschreven, maar die wel op je verlanglijst staan en waarvoor je je later wenst in te schrijven (deze vakken staan dus in jullie winkelwagentje). Als je de bindende voorwaarden niet nakomt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd. Lees dan deze belangrijke informatie >>>, n.a.v. … Logisch ook, want het domein is ook (taal)grensoverschrijdend. INSP-examenvragen-2015-antwoorden. Studeer je aan de Michigan State University? Het opgenomen aantal studiepunten zal in mindering gebracht worden op je beschikbare leerkrediet, wanneer je inschrijft voor een initiële bachelor- of masteropleiding of voor een creditcontract. Via de onderstaande buttons vind je daarover meer informatie. > Selecteer het vak en lees het studiegidsnummer! Dat kan! Klik vanaf je startpagina op de link of het icoon ‘Studieactiviteiten beheren’. De faculteit heeft deze informatie nodig om je te te kunnen registreren voor je vakkem Deze vakken zal je dan oak te zien krijgen In Pointcarré zodra ze zi]n aan je programnw voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: moet je tijdens het academiejaar ingeschreven zijn én blijven voor minstens. Zing je in het koor toevallig altijd net iets anders als de rest? Na de bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen laten registreren (en verwijderen). Indien je een bepaald vak wél zou moeten kunnen opnemen, en het systeem houdt je toch tegen, dan pas is er sprake van een mogelijke technische fout in het systeem. Je zal nogmaals gevraagd worden of je zeker wil indienen. College-aantekeningen . Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te halen 2 vakken per semester volgen. In de rechterbovenhoek, klik je op ‘St.act. WPO Les 2 Persoonlijkheidspsychologie. Support ULB - Helpdesk VUB. 24 pagina's. Om recht te hebben op kinderbijslag/Groeipakket: 27 studiepunten voor eerste en tweede semester samen. Na de deadline beslist de decaan of je nog vakken mag toevoegen of verwijderen. Ja, VUB mag mij op de hoogte houden van: Informatie die nuttig is voor toekomstige studenten Vink deze optie aan als je via e-mail de brochures wilt ontvangen, op de hoogte wilt blijven over onze infomomenten, voorbereidingscursussen en opleidingen. 989. VUB. Indien dit niet mogelijk is moet overwogen worden een ander vak op te nemen of de botsende vakken elk in een andere zittijd af te leggen. Datum Rating. Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op Groeipakket als student tot het einde van het academiejaar. Voor een betere prijs kan je mij altijd op facebook sturen. Indien je jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk, zal bijkomend studiegeld aangerekend worden. Houd rekening met de openingsdatum van de vakkenregistratie en de bijbehorende deadlines. Bezig met VUB-TEW-004 Bedrijfsinformatica aan de Vrije Universiteit Brussel? De registratie van de vakken voor de andere opleiding doe je daarna. Talen zijn belangrijk in de opleiding Criminologie. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden aan de thuisinstelling. HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? 6 In de SelfService Studenten daarentegen kan je nadat je bent ingeschreven aan de VUB wel vakken registreren. Ben je een werkstudent, dan moet het op een ‘W’ eindigen. Gelieve een service ticket te openen indien deze storing niet gedocumenteerd is. Je kan daarna de rest van het stappenplan volgen. Zelf je vakken registreren? De laatste stap: klik op ‘Indienen’ in de rechterbovenhoek. Documenten (4)Groep; Studenten . HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? Schema s Anatomie-2. Vanuit het hoofdmenu op Selfservice klik je op het icoon ‘Studieactiviteiten beheren’. Gezondheidspsychologie. Als je hulp nodig hebt bij de vakkenregistratie of met het samenstellen van je jaarprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen. Jaar. Indien je merkt dat je toch een verkeerd vak hebt geregistreerd dan kan je dit nog steeds stopzetten (binnen de deadlines die gelden voor vakkenregistratie). Inspanningsfysiologie-examenvragen. Maar om al een idee te geven: Het vaste bedrag is een kost die je éénmaal per academiejaar betaalt. Marc Boone. Enkel je geregistreerde vakken in de SelfService Studenten zijn officieel. In het geval van verschillende examengroepen worden deze bekendgemaakt via Pointcarre en studenten dienen zich op deze inschrijvingslijsten te registreren op de hen toegekende dag. Verplichte opgaven. 2019/2020 Geen. Oude tentamens. Klik op een stap om de uitleg met screenshot(s) te zien. Daar vind je een overzicht van alle vakken waarvoor je geregistreerd bent. Datum Rating. College-aantekeningen. Woon je in Brussel en heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op kinderbijslag als student op voorwaarde dat je nog een eindwerk of stageverslag moet afwerken. Studiegeld. Een voltijds programma is immers al 60 studiepunten, en enkel met toestemming van de decaan kan je meer studiepunten opnemen. Hieronder de informatie per faculteit. Doorloop vervolgens alle stappen. Ben je een reguliere student, kies dan voor het vak waar de code eindigt op een ‘R’. Aanmelden Registreren; Dissectie (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Dissectie; Voeg toe aan Mijn Vakken. 3378. Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden voor een opleidingsonderdeel indien je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet aan de Vrije Universiteit Brussel). 136. Zit je sloot met je inschrijving? S naším novým Internet bankingom máte svoje financie pod kontrolou nech ste kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení (počítač, mobilný telefón či tablet). 11 4 Studiegegevens In het deel studiegegevens kan je je studiegegevens bekijken en kan je je ook registreren voor je vakken via Inschrijven, maar het is gemakkelijker via de snelkoppeling Inschrijven op vakken op de introductiepagina. De faculteiten hebben hun eigen richtlijnen voor het aanvragen van vrijstellingen. voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober 2020 voor 2e semester opleidingsonderdelen: 28 februari 2021Na de bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog 100% (2) Pagina's: 5 Jaar: 2009/2010. 702. Ben je ingeschreven voor twee opleidingen? Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage. De totaalprijs appart is €35 dus je spaart €5 uit. Gelieve het later opnieuw te proberen. Geef je vakken op die je wenst te volgen aan de VUB. Geen Pagina's: 8 Jaar: 2019/2020. 8 pagina's. Nu krijg je een overzicht van jouw studieprogramma als geheel en de afstudeervereisten die er voor gelden. Een overzicht. Vrije Universiteit Brussel - onderwijs & administratie. Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en zal je voor een volledig academiejaar kinderbijslag/Groeipakket ontvangen. Aanmelden Registreren; Persoonlijkheidspsychologie I (VUB-PSYCH-017) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Persoonlijkheidspsychologie I; Voeg toe aan Mijn Vakken. bachelor - master, voorbereidingsprogramma - master, ... ) moet je in het eerstvolgende scherm de eerste opleiding kiezen waarvoor je vakken wilt registreren. Marc Boone. Je hebt net een opleiding (bijna) afgewerkt aan de VUB en je wilt graag je opleiding verderzetten. Dat doe je online via deze link. Je vindt de richtlijnen op de facultaire pagina's: Je hebt een vrijstelling aangevraagd en/of gekregen. 2019/2020 Geen. In deze SelfService kan je je onder meer inschrijven op vakken, persoonlijke gegevens beheren en je studiegegevens controleren. Wil je weten hoe je je vakken kan registreren? Bezig met 1012487ANR Middenveldparticipatie en gemeenschapsontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel? Indien je vakken aan de VUB wilt volgen, dien je ingeschreven te zijn als gaststudent. Vind ook andere documenten van Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Om voor een studietoelage van de Vlaamse overheid in aanmerking te komen, is het belangrijk om in te schrijven met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar). De gedetailleerde info kan je vinden op MY.VUB. Bezig met VUB Onderwijspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel? Hoe kan ik mij inschrijven aan de VUB? Master in de Rechten code sem Vak Leuven sp LV spE R Equivalent Vak Buitenland Opm. Datum Rating. Startpakket | Vrije Universiteit Brussel. Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te halen . Indien dit niet mogelijk is moet overwogen worden een ander vak op te nemen of de botsende vakken elk in een andere zittijd af te leggen. Datum Rating. Hoe je toelating kan verkrijgen van de decaan, varieert per faculteit. Bezig met VUB-LAW-007 Gerechtelijk recht aan de Vrije Universiteit Brussel? Op deze pagina van ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je vakken kan registreren. In het voorbeeld zie je onder de Bachelor Taal-en Letterkunde Engels-Frans, 3 onderdelen: Algemene studiedelen, Inleidende Studiedelen Engels en Inleidende Studiedelen Frans. Kan je toch geen 27 studiepunten opnemen en woon je in Vlaanderen, dan kan je verder Groeipakket krijgen als schoolverlater. Aanmelden Registreren; Onderwijspsychologie (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Onderwijspsychologie; Voeg toe aan Mijn Vakken. Historische kritiek. Aanmelden Registreren; Historische kritiek (VUB-COM-005) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Historische kritiek; Voeg toe aan Mijn Vakken. Documenten (4)Groep; Studenten . Jaar. Geen Pagina's: 24 Jaar: 2017/2018. Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak . Wanneer je op je opleiding of een van de modules van je opleiding klikt, zie je welke studieactiviteiten je moet volgen. > Kies uit het overzicht van alle vakken, het vak waarvoor je het studiegidsnummer zoekt. Documenten (3)Groep; Studenten . Klik op een van de onderdelen om te kijken welke vakken je moet registreren. Samenvattingen. Tijdens de start van het academiejaar kan je op de campus langskomen bij een speciale helpdesk voor vakkenregistratie. Selecteer vervolgens bij ‘Selectie studieactiviteiten’ het vak dat je wil registreren. Ben je een reguliere student? Datum Rating. Deadline voor inschrijvingen eerste semester: 8 oktober, tweede semester: 15 februari. Gelukkig zijn er ter ondersteuning bij het registreren van je vakken verschillende mogelijkheden op de campus >>>, Pleinlaan 2 1050 Brussel Het vak voor toestemmingsnummer mag je leeg laten. De gedetailleerde info kan je vinden op ons studentenportaal. Elk studiedeel beschikt over een studiegidsnummer. Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. College-aantekeningen. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Het registreren van je vakken doe je in de SelfService Studenten volgens het onderstaande stappenplan. Samenvattingen. In vogelvlucht leer je de … Oude tentamens. Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden indien je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet behaald aan de Vrije Universiteit Brussel). Deze vrijstellingen moeten ook in je studieprogramma geregistreerd worden. Op deze pagina van ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je vakken kan registreren. Zie hieronder hoe je dit moet doen. College-aantekeningen. Bezig met VUB-PSYCH-017 Persoonlijkheidspsychologie I aan de Vrije Universiteit Brussel? Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Datum Rating. Wil je weten hoe je je vakken kan registreren? De Researcher Training & Development Office registreert. Sommige opleidingsonderdelen mag je enkel opnemen als je gelijktijdig ook andere opneemt, of als je voorafgaand al andere succesvol hebt afgerond. Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op studietoelagen. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Aanmelden Registreren; Cognitieve psychologie I (VUB-PSYCH-012) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Cognitieve psychologie I; Voeg toe aan Mijn Vakken. Oude tentamens. Français criminologique en English for Criminology . Je hebt recht op kinderbijslag tot en met de maand van indiening van het eindwerk of stageverslag en voor maximum één jaar. Compendium en werkboek Osteologie . J.P. Clarijs. HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? Als je studeert aan de Vrije Universiteit Brussel, dan verwachten we dat je elk academiejaar slaagt voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven. Je dient je wel te registreren als gaststudent aan de VUB, maar dit is gratis. Procedure voor inschrijvingen van UGent-studenten als gaststudent aan VUB UGent-studenten die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan VUB willen volgen, moeten zich registreren als gaststudent aan VUB. Kijk goed na welke regels er gelden voor jouw faculteit om teleurstellingen te voorkomen. Geen Pagina's: 5 Jaar: 2019/2020. Aanmelden Registreren; VUB Vrije Universiteit Brussel. dpeeters) Password (Lost password?) Op onze Service Portal kan je de beschikbaarheid van onze applicaties opvragen. Ga na of jij zelf je vakken moet en kan registreren of niet. ! UGent-studenten die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan VUB willen volgen, moeten zich registreren als gaststudent aan VUB. 2019/2020 Geen. Vanaf week drie zal jij dus vakken kunnen registreren. Log daarvoor in met je VUB e-mailadres. bekijken’ en selecteer vervolgens het juiste academiejaar. 100% (1) Pagina's: 32 Jaar: 17/18. Je ziet hier dat je momenteel nog voor geen enkel vak geregistreerd bent. Je vakken registreer je online in de SelfService Studenten. ! Hier kan je checken wat de status is van elk studiedeel. Anatomie en Fysiologie: een inleiding. 5 pagina's. Datum Rating. In het geval je bent ingeschreven voor twee opleidingen (bijv. Jaar. Je krijgt toegang tot deze dienst via je NetID (NetID=VUB netwerkidentiteit dat de student toegang geeft tot zijn vub webmail, Pointcarré, ). Arresten. het PhD formulier 'registration form regular courses', studenten die zelf hun vakken moeten registreren, Geregistreerde studieactiviteiten bekijken​​​​​​​, Meest voorkomende foutmeldingen en problemen, Educatieve master (MILO) / Lerarenopleiding (IDLO). Check: wie registreert mijn vakken? Studeer je aan de Vrije Universiteit Brussel? Vakkenregistratie stap voor stap | Vrije Universiteit Brussel Enkel je studieprogramma in de SelfService Studenten is officieel. Jaar. Log in op de SelfService MET JE NETID (niet met je persoonlijk emailadres). Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. In tegenstelling tot de UvA, kent de VU vakaanmelding per periode in plaats van per semester. HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? Om in te schrijven aan de VUB moet je beschikken over een positief leerkredietsaldo (+1 of meer). Documenten (26)Groep; Studenten . Geschiedenis. In het geval van verschillende examengroepen worden deze bekendgemaakt via Pointcarre en studenten dienen zich op deze inschrijvingslijsten te registreren op de hen toegekende dag. Totaal aantal documenten. … Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Je kan de studiegidsnummers van je eigen vakken gemakkelijk terugvinden. Wil je vakken uitschrijven, of extra/andere vakken opnemen? 17/18 100% (1) Schematische voorstelling leerstoornissen. Toch niet gevonden wat je zocht? Support ULB - Helpdesk VUB. … Op onze Service Portal kan je de beschikbaarheid van onze applicaties opvragen. Pleinlaan 2 1050 Brussel De gedetailleerde info kan je vinden op MY.VUB. Studeer je aan de Vrije Universiteit Brussel? Documenten (2)Groep Nieuwe feature; Studenten . Je krijgt nu een bevestiging: de studieactiviteit is succesvol geregistreerd. Jaar. Documenten (61)Groep; Studenten . Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Je dient je wel te registreren als gaststudent aan de VUB, maar dit is gratis. Controleer dus zeker dat dit in orde is. Zorg ervoor dat het correct is. Om goed te kunnen starten, heb je uiteraard nog een aantal zaken nodig. Aanvragen voor vrijstelingen moeten elektronisch worden ingediend. Handboek gerechtelijk recht. Aanmelden Registreren; Gezondheidspsychologie (VUB-PSYCH-003) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Gezondheidspsychologie; Voeg toe aan Mijn Vakken. Om goed te kunnen starten, heb je uiteraard nog een aantal zaken nodig. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak ! Het registreren van extra vakken kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet. Geen Pagina's: … Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken. Zie hieronder hoe je dit moet doen. Om in te schrijven aan de VUB moet je beschikken over een positief leerkredietsaldo (+1 of meer). Contact, Overslaan en naar de algemene inhoud gaan, Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE), Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO), Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Leerkrediet, studierendement, kinderbijslag en studietoelage, Aanvraag Registratie studietraject / Aanvraag uitzondering. Onderwijspsychologie Les 2 - deel 1. Geschiedenis is een werkwoord . Aanmelden Registreren; Anatomie (VUB-BIOM-001) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Anatomie; Voeg toe aan Mijn Vakken. 100% (2) Pagina's: 22 Jaar: 2016/2017. 32 pagina's . Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen kinderbijslag/Groeipakket ontvangen. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en …